Биолошке науке и дисциплине

Развој биологије

Назив биологија потиче од грчких речи βιος (живот) и λογος (наука).

Реч је први пут употребио 1800. године Карл Фридрих Бурдах (Karl Friedrich Burdach, 1776—1847) означавајући истраживања човека (антропологију) кроз упоредне перспективе морфологије и физиологије.

Термину биологија су 1802. године Готфдрид Тревиранус (Gottfried Treviranus, 1776—1837) и Жан-Баптист Ламарк (Jean-Baptiste Lamarck, 1744—1829) дали ширу дефиницију и већи значај. Тревиранусове студије, назване Biologie (1802—1822) дефинисале су биологију као „науку о животу“. Ламарк је у својој Hydrogéologie (1802) дефинисао биологију као дисциплину „терестричне физике“ која укључује „све што је у вези са живим телима“.

Тревиранус и Ламарк су мислили да су употребом новог термина идентификовали ново поље истраживања, а не да су само дали име старом. Обојица су се противила преокупираности природњака XVIII века праксом каталогизације различитих животиња, биљака и минерала у природи.

Нова биологија је требало да се бави феноменом живота, тј. функционисањем живих бића.

У класичном периоду цивилизације, најзначајнији „биолози“ су били Гален (у пољу медицине) и Аристотел и Теофан (као истраживачи логике природе и разноврсности организама) . Рад класичних мислилаца и „научника“ надограђен је у средњем веку првенствено на територији исламских држава, радовима АвиценеАвензоараал-ЏахизаИбн ал-БаитараИбн ал-Нафиса и др.[4][5]

Током ренесансе и почетком Новог века, велика географска открића и развој филозофије омогућила су у биолошкој мисли малу револуцију – обнављањем интересовања научника за емпиризам и описом многобројних нових врста. На пољу медицине (анатомије и физиологије) истакнути су експериментални радови Везалијуса и Харвија. Откриће микроскопа, са друге стране, омогућило је истраживања дотад непознатог света микроорганизама, као и касније постављање ћелијске теорије.

гроф Жорж-Луј Леклерк де Буфон

Праву револуцију у биолошкој мисли доноси XVIII век у лику Линеа и Буфона, великих природњака различитих ставова. Лине је својим делима класификовао дотад познате врсте организама и у биологију увео биномијалну номенклатуру. Буфон је сматрао врсте вештачким категоријама, претпостављао заједничко порекло свих организама и тиме започео модерну еволуциону мисао. Почетком XIX века, биологија је добила своје име, а потом је уследио развој њених значајнијих и главних области[4]. Најважнија имена овог доба су ЛамаркАлександар фон ХумболтЕрнст ХекелЧарлс ДарвинЛуј Пастер.

У модерно доба, почетком XX века, биолози откривају дела Грегора Мендела и зачиње се генетика. Развој генетике и биохемије омогућио је Вотсону и Крику да утврде грађу наследног материјала и започну еру молекуларне биологије. Паралелно, дешавају се уједињавања генетике са теоријом еволуције (стварање модерне синтезе), као и са екологијом (развој популационе биологије).

Крај претходног и почетак XXI века доносе нова обједињена поља истраживања, као и све већи корпус знања у свим областима биологије о свим нивоима организације живота. Неке од актуелних нових области су , биоинформатикагеномика,протеомикамолекуларна екологијаконзервациона биологија.

Биологија

eukariota   

insekti       

Биологија је, најшире речено, комплекс наука о животу.

Биологија обухвата широк спектар наука и научних дисциплина, које проучавају жива бића, њихову структуру, животне функције и манифестације, понашање и еколошке односе, као и читаву биосферу.

Биолошке науке се међусобно разликују по специфичној методологији, или по нивоу организације и групама организама које су предмет изучавања.

У основи савремене биологије леже пет основних аксиоматских принципа, који описују универзалност живота:

  • ћелијска теорија,

  • еволуција,

  • теорија гена,

  • енергија и

  • хомеостаза.

Чудо које називамо живот

Верујем да се свако бар понекад запитао шта је то ЖИВОТ, шта је то што одликује жива бића…

Живот је свуда око нас, и оно што видимо и што не можемо видети голим оком.

И сваки пут кад нас нека биљка, животиња,  гљива,  неки микроорганизам, очара својом лепотом, изнова се запитамо… шта је то чудо које називамо ЖИВОТ

 

[Silene coronaria Српски / Srpski: Ово је неки...kameleon GWO-BizarrePlants-5-orchid 486852_172875419516789_355542341_n